MIĘDZYNARODOWY INSTYTUT EDUKACJI I ROZWOJU OSOBISTEGO

projekt POWER

„Nowoczesne narzędzia IT, w tym gry i grywalizacja wspomagające nauczanie dorosłych jako źródło konkurencyjności Fundacji MIERO, numer umowy: POWERAE-2018-1-PL01-KA104-049161.

Projekt „Nowoczesne narzędzia IT wspomagające nauczanie dorosłych, w tym gry i grywalizacja jako źródło konkurencyjności Fundacji MIERO” jest skierowany do edukatorów, trenerów, wolontariuszy FUNDACJI MIERO zatrudnionych na postawie umowy o pracę, umowy zlecenia lub umowy wolontariackiej. Uczestnikami projektu są osoby którzy mają motywację aby przyszłości prowadzić zajęcia/szkolenia z obszaru gier i grywalizacji oraz wykorzystując inne nowoczesne narzędzia IT w procesie edukacji dorosłych, w szczególności w obszarach przedsiębiorczości i decyzyjności.

Dane statystyczne pokazują, iż w Europie do branży generujących najwięcej nowych zawodów, możemy zaliczyć branże IT oraz wszystkie branże współdziałające z cyfryzacją [Źródło: Publikacja Foresight kadr nowoczesnej gospodarki, PARP, 2009]. To cyfryzacja i nowe narzędzia IT sa coraz mocniej związane także z edukacją. W przyszłości jest zatem nieuchronne powiazanie edukacji z nową technologią.

Na podstawie powyższej wiedzy, europejskiego plan rozwoju Fundacji MIERO sformułowano następujące cele projektu:
– wdrożenie nowych narzędzi nauczania w postaci gier i grywalizacji, w szczególności w obszarze nauczania przedsiębiorczości i decyzyjności.
– wdrożenie nowych narzędzi nauczania IT, w tym map mapping, cloud.
– podniesienie kompetencji edukatorów i wolontariuszy Fundacji MIERO, w szczególności w zakresie wykorzystywania gier i grywalizacji oraz nowych narzędzi IT w nauczaniu dorosłych,
– wprowadzenie do oferty szkoleniowo – edukacyjnej Fundacji MIERO nowych programów dostosowanych do potrzeb odbiorców z obszaru zastosowania nowoczesnych narzędzi IT w nauczaniu dorosłych oraz gry i grywalizacja w nauczaniu przedsiębiorczości i decyzyjności.
– nadanie wymiaru europejskiego organizacji.
Cele te zostaną osiągnięte poprzez realizację następujących działań:
– Udział w szkoleniu 5 pracowników w Wielkiej Brytanii z zakresu gier i grywalizacji.
– Udział w szkoleniu 3 pracowników w Portugalii z zakresu nowoczesnych narzędzi IT wykorzystywanych w edukacji dorosłych.

Rekrutacja:

Uprzejmie informujemy, że Fundacja MIERO rozpoczyna proces rekrutacji do wyżej wymienionego projektu na wyjazd szkoleniowy z zakresu Zastosowanie nowoczesnych narzędzi IT w nauczaniu dorosłych”, które odbędzie się w Porto Politechnic (Portugalia) w dniach 12-18 września 2018 roku. Zgłoszenia wraz z CV prosimy przesyłać na adres e-mail: joanna.niezurawska-zajac@miero.eu do dnia 15 lipca 2018 roku. Zgłoszenia są również przyjmowane w siedzicie fundacji i pod numerem telefonu: 0048 601 490 110. Osoby chętne powinny posiadać stopień zaawansowania języka angielskiego na poziomie B2 oraz mieć motywację do prowadzenia szkoleń w zakresie stosowania nowoczesnych narzędzi IT w nauczaniu dorosłych organizowanych przez Fundację MIERO.

Uprzejmie informujemy, że odbędzie się seminarium „Nowoczesne narzędzia IT wykorzystywane w edukacji dorosłych – czego nauczyliśmy się w Portugalii?” upowszechniające działania projektu. Seminarium odbędzie się w dniu 15 listopada 2018 roku w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu w sali 151.

Rekrutacja:

Uprzejmie informujemy, że Fundacja MIERO rozpoczyna proces rekrutacji do wyżej wymienionego projektu na wyjazd szkoleniowy z zakresu „Gry i grywalizacja w nauczaniu dorosłych”, które odbędzie się w Plymouth University (UK) w dniach 20 – 28 maja 2019 roku. Zgłoszenia wraz z CV prosimy przesyłać na adres e-mail: joanna.niezurawska-zajac@miero.eu do dnia 17 lutego 2019 roku. Zgłoszenia są również przyjmowane w siedzicie fundacji i pod numerem telefonu: 0048 601 490 110. Osoby chętne powinny posiadać stopień zaawansowania języka angielskiego na poziomie B2 oraz mieć motywację do prowadzenia szkoleń w zakresie gier i grywalizacji w nauczaniu dorosłych przez Fundację MIERO.

 

Poniżej kilka zdjęć ze szkolenia w Porto Politechnic (Portugalia)