MIĘDZYNARODOWY INSTYTUT EDUKACJI I ROZWOJU OSOBISTEGO

Działalność

dzialalnoscFundacja Międzynarodowy Instytut Edukacji i Rozwoju Osobistego (FUNDACJA MIERO)  Fundacja Międzynarodowy Instytut Edukacji i Rozwoju Osobistego (FUNDACJA MIERO)  jest niezależną organizacją pozarządową powołana przez pasjonatkę,  fundatorkę Joannę Nieżurawską – uhonorowaną za swoją działalność społeczną i przez Europejską Unię Kobiet wyróżnieniem za pracę na rzecz kobiet. Fundacja została założona w 2015 rok. To Fundacja młoda, skupiająca osoby aktywne, wolontariuszy i społeczników, którzy chcą wspomagać/wspomagają lokalną społeczność. Fundacja prowadzi również działalność w Polsce jak i w krajach Unii Europejskiej.

Główna działalność MIERO polega na: szkoleniach osób przyczyniających się do rozwoju osobistego. Szkolenia te mają na celu podnoszenie kompetencji  zarówno zawodowych jak i społecznych. Fundacja w głównej mierze działa  w obszarze edukacji: prowadząc szkolenia, doradztwa i warsztaty a także pomagając w codziennych życiowych problemach osobom w trudnej sytuacji życiowej.

Fundacji MIERO organizuje szkolenia  z zakresu szeroko pojętych usług edukacyjnych  zarówno w j.polskim oraz w j. angielskim (patrz oferta szkoleniowa). Prowadzi doradztwo edukacyjno-szkoleniowe oraz pisze projekty zarówno w Polsce jak i z komponentem ponadnarodowym. Posiada szeroki wachlarz partnerów w Europie z którymi współpracuje.

Kadra Fundacji  podnosiła swoje kwalifikacje na rynku europejskim poprzez ukończone szkolenia, study visit, staże czy job shadowing m.in.: Portugalii, Włoszech (Sardynia, Rzym), Malcie, Finlandii, Belgii czy UK. Kształcenie ponadnarodowe z jest ważnym elementem działań realizowanych przez Fundację MIERO. Zarząd Fundacji to osoby z kilkunastoletnim  doświadczeniem trenersko-doradczym, pracujący z studentami, osobami dorosłymi oraz osobami w trudnej sytuacji życiowej.

Obszary edukacji (szkolenia i doradztwo):
– zarządzanie,
– zarządzanie projektami,
– zarządzanie zasobami ludzkimi (nowoczesne metody motywacji i wynagradzania),
– coaching,
– komunikacja,
– zarządzanie pokoleniami X, Y, Z.