MIĘDZYNARODOWY INSTYTUT EDUKACJI I ROZWOJU OSOBISTEGO

Kadra


Prezes Zarządu, dr Joanna Nieżurawska – Zając

Joanna Nieżurawska jest doktorem nauk ekonomicznych w dyscyplinie zarządzania, dyplomowanym trenerem  biznesu NGO (Certyfikat w 2012 rok nadany przez Departament Pożytku Publicznego MPiPS w Warszawie), międzynarodowym  trenerem z zakresu nauczania międzykulturowego (certyfikat uzyskany w CREFT Institutution w Lisbonie w 2015), specjalistą  z zakresu strategicznych edukacyjnych projektów międzynarodowych (certyfikat uzyskany w Rzymie 2015), jak również trenerem w zakresie nauczania młodych (certyfikat uzyskany w Instytucji Mine Vaganti na Sardynii w 2015).

Za swoją działalność społeczną została uhonorowana w październiku 2016 roku przez Europejską Unię Kobiet wyróżnieniem za pracę na rzecz kobiet.

Główny wykonawca projektu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego “Conditionings of Knowledge Transfers and Innovative Activity of Enterprises (acronym COTRANS)”na lata 2015 – 2017.

Obecnie:

Koordynator na Polskę projektu międzynarodowego  YOU A.C.E! w ramach Programu Erasmus Plus  akcja KA2 na lata 2017 – 2019. Projekt jest realizowany w partnerstwie z Plymouth University (UK), Instytutem Rozwoju Przedsiębiorczości z Larisa (Grecja), Młodzieżowym Stowarzyszeniem Przedsiębiorczości (Litwa) oraz Liderem z Włoch – Alessandro Gariano.

Koordynator projektu międzynarodowego: „Nowoczesne narzędzia IT, w tym gry i grywalizacja wspomagające nauczanie dorosłych jako źródło konkurencyjności Fundacji MIERO, numer umowy: POWERAE-2018-1-PL01-KA104-049161 (2018 – 2019).

Koordynator projektu międzynarodowego, „Enjoy Generation Z!…” Nr Umowy: 2018-1-PL01-KA204-050761) z partnerstwem z  RISEBA UNIVERSITY i PORTO POLITECHNIC (2018 – 2019).

Ekspert w Polskim Towarzystwie Ekonomicznym oddział w  Bydgoszczy – ekspert w  zakresie kompleksowych narzędzi diagnostycznych w zakresie diagnozy i analizy potencjału pracowników w zawodach, w których efektywność spada wraz z wiekiem w ramach projektu „REAKTIV50+ – model zarządzania efektywnością pracowników” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Osi priorytetowej IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa Działania 4.3 Współpraca ponadnarodowa, nr umowy: WND-POWR.04.03.00-00-0024/17 (2018 – 2019).

 

Dodatkowa aktywność:

  1. Członek międzynarodowej organizacji International Engineering and Technology Institute (IETI)
  2. Członek Rady Recenzentów czasopisma International Journal of Contemporary  Management ( ISSN: 1643-5494)
  3. Członek Rady Naukowej (Editorial Board) IETI Transactions on Business and Management Sciences  (ISSN: 2517-9993, Hong Kong, Chiny).

 

Vice  – Prezes Zarządu

Mgr Agnieszka Jaszczak

Skończyła sAga01tudia magisterskie ze specjalnością rachunkowość i kontrola finansową. Następnie kontynuowała edukację na studiach podyplomowych z zakresu

ekonomii społecznej. Posiada wieloletnie doświadczenie jako wykładowca/ trener  oraz doradca głównie z zakresu rachunkowości.

Mająca doświadczenie w pisaniu, realizowaniu i rozliczaniu projektów: Leonardo i innych projektów UE.  Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. pracując w organizacji pozarządowej oraz realizując projekty współfinansowanych przez Unię Europejską.

Obecnie pracuje w sektorze biznesu. Od 2010 roku czynnie działa w sektorze Ekonomii Społecznej poprzez otwieranie oraz rozwój Spółdzielni Socjalnych.

 

 

 

 

Wolontariusze/ trenerzy

Mgr Agata Walinowicz

Mgr Magdalena Nieżurawska

Mgr Dominika Warska

Mgr Piotr Juchnowicz

Dr Anna Dziadkiewicz

Mgr Grażyna Kowalewska

Mgr Ewa Kowalewska

Mgr Agata  Galas

dr hab Maria Majewska, prof UAM